Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα και ελέγχω με κάθετη αφαίρεση με δανεικό (β)