Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

Με το "σεις" και με το "σας"

.
https://www.youtube.com/watch?v=dTaLh6yJncQ 
 Μουσική: Κωνσταντίνος Βήτα (Barbie)
Απαγγελία: s o f i t a & zartar

https://www.youtube.com/watch?v=NTCqvl5WXFw
Παιχνίδια  Συλλαβισμού

Εξάσκηση στα γλωσσικά & γραμματικά φαινόμενα
Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να εξασκηθείτε

Λέξεις για να παίξεις - Ζουζουνίσματα: http://www.slideboom.com/presentations/838013

Παίζω με λέξεις και τόνους -
Πολύχρωμη τάξη: http://blogs.sch.gr/persidou
Δραστηριότητα - κουίζ με συλλαβές: https://92aef53faeb2edcba4d520c7f0467a0c30d65633.googledrive.com/host/0B4QQBiei2scJTC1McFJxUTJIa28/index.html

Συλλαβισμός - Το χαλασμένο τηλέφωνο: http://www.jele.gr/activity/b/language/glossaB008.swf

Συλλαβισμός - Η τρικυμία: http://www.jele.gr/activity/b/language/glossaB019.swfΣυλλαβισμός - Ο αντίλαλος: http://www.jele.gr/activity/b/language/glossaB016.swf

Συλλαβισμός - Οι επιγραφές: http://www.jele.gr/activity/b/language/glossaB018.swf
- See more at: http://emathisi.weebly.com/2muepsilon-tauomicron-laquosigmaepsiloniotasigmafraquo-kappaalphaiota-muepsilon-tauomicron-laquosigmaalphasigmafraquo.html#sthash.41Epgco6.dpuf
 Το χαλασμένο τηλέφωνο
Επιγραφές
Ο αντίλαλος
Η τρικυμία
Το χαλασμένο τηλέφωνο: http://www.jele.gr/activity/b/language/glossaB008.swf - See more at: http://emathisi.weebly.com/2muepsilon-tauomicron-laquosigmaepsiloniotasigmafraquo-kappaalphaiota-muepsilon-tauomicron-laquosigmaalphasigmafraquo.html#sthash.41Epgco6.dpuf
Το χαλασμένο τηλέφωνο: http://www.jele.gr/activity/b/language/glossaB008.swf - See more at: http://emathisi.weebly.com/2muepsilon-tauomicron-laquosigmaepsiloniotasigmafraquo-kappaalphaiota-muepsilon-tauomicron-laquosigmaalphasigmafraquo.html#sthash.41Epgco6.dpuf
Το χαλασμένο τηλέφωνο: http://www.jele.gr/activity/b/language/glossaB008.swf

Συλλαβισμός - Η τρικυμία: http://www.jele.gr/activity/b/language/glossaB019.swfΣυλλαβισμός - Ο αντίλαλος: http://www.jele.gr/activity/b/language/glossaB016.swf

Συλλαβισμός - Οι επιγραφές: http://www.jele.gr/activity/b/language/glossaB018.swf - See more at: http://emathisi.weebly.com/2muepsilon-tauomicron-laquosigmaepsiloniotasigmafraquo-kappaalphaiota-muepsilon-tauomicron-laquosigmaalphasigmafraquo.html#sthash.41Epgco6.dpuf

Το χαλασμένο τηλέφωνο: http://www.jele.gr/activity/b/language/glossaB008.swf

Συλλαβισμός - Η τρικυμία: http://www.jele.gr/activity/b/language/glossaB019.swfΣυλλαβισμός - Ο αντίλαλος: http://www.jele.gr/activity/b/language/glossaB016.swf

Συλλαβισμός - Οι επιγραφές: http://www.jele.gr/activity/b/language/glossaB018.swf - See more at: http://emathisi.weebly.com/2muepsilon-tauomicron-laquosigmaepsiloniotasigmafraquo-kappaalphaiota-muepsilon-tauomicron-laquosigmaalphasigmafraquo.html#sthash.41Epgco6.dpuf
Το χαλασμένο τηλέφωνο: http://www.jele.gr/activity/b/language/glossaB008.swf

Συλλαβισμός - Η τρικυμία: http://www.jele.gr/activity/b/language/glossaB019.swfΣυλλαβισμός - Ο αντίλαλος: http://www.jele.gr/activity/b/language/glossaB016.swf

Συλλαβισμός - Οι επιγραφές: http://www.jele.gr/activity/b/language/glossaB018.swf - See more at: http://emathisi.weebly.com/2muepsilon-tauomicron-laquosigmaepsiloniotasigmafraquo-kappaalphaiota-muepsilon-tauomicron-laquosigmaalphasigmafraquo.html#sthash.41Epgco6.dpuf
πηγές: emathisi,emathisi,jele, O Zωηρός μαθητής της

Δεν υπάρχουν σχόλια: