Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

Γνωρίζω τους αριθμούς μέχρι το 1.000

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B101/222/1622,5125/

 Oι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:
  • Συγκρίνουν και να διατάσσουν τριψήφιους αριθμούς.
  • Αναλύουν και να συνθέτουν τριψήφιους.
  • Συμπληρώνουν αριθμητικές αλυσίδες μέχρι το 1.000 ανεβαίνοντας ή κατεβαίνοντας ανά 10, 50, 100.
  • Συνεργάζονται σε ομάδες των τεσσάρων.

πηγές: Πολύχρωμη Τάξη, Μαθηματικά Β τάξης - βιβλίο δασκάλου
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: