Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015

Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ (€)

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B101/222/1617,5082/


  Οι μαθητές θα πρέπει να :
  • Διακρίνουν τα  κέρματα του ευρώ και την αξία τους
  • Αναγνωρίζουν τα ελληνικά κέρματα του ευρώ
  • Κάνουν ανταλλαγές με κέρματα
  • Εκτιμούν τη συνολική αξία δύο ή περισσότερων κερμάτων και να βρίσκουν το υπόλοιπο ενός ποσού
  • Συνεργάζονται σε ομάδες των δύο και των τεσσάρων
πηγή: Μαθηματικά Β τάξη, βιβλίο δασκάλουΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΑΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
                           
                                   Υπολογίζω με ευρώ 
    
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: