Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015

Υπολογίζω τα ρέστα

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B101/222/1617,5083/
Οι μαθητές θα πρέπει να :
  • Διαπιστώνουν τις σχέσεις μεταξύ του 1 ευρώ και 50 λεπτά, 20 λεπτά, 10 λεπτά
  • Υπολογίζουν τα ρέστα
  • Επιλύουν πραγματικά προβλήματα κάνοντας χρήση του ευρώ
  • Αξιοποιούν πληροφορίες που δίνονται μέσα από μία εικόνα
  • Μπορούν να χρησιμοποιούν την εκτίμηση για τη λύση ενός προβλήματος
  • Εργάζονται σε ομάδες για την επίτευξη μιας δραστηριότητας
πηγή: Μαθηματικά Β τάξη, βιβλίο δασκάλου

 http://www.teachingmoney.co.uk/eurosite/wb/ClassPresentsEURO.html
http://www.teachingmoney.co.uk/eurosite/games/changeEURO.html
Πηγές: ematima, Ο ζωηρός μαθητής, Μετά την πρώτη, Πολύχρωμη τάξη
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: