Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

Είμαστε έτοιμοι;

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B105/714/4715,21324/

Στόχοι της ενότητας
  • Κατανόηση λειτουργικότητας των μηνυμάτων και εξοικείωση με τη μορφή τους.
  • Παραγωγή γραπτών και προφορικών μηνυμάτων.
  • Θέση και ρόλος των διαλυτικών, της αποστρόφου και του ενωτικού
  • Οι δίφθογγοι της ελληνικής γλώσσας.
  • πηγή: Γλώσσα Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

    http://www.jele.gr/activity/b/language/glossaB012.swf
Απόστροφος
ενωτικό παύλα
 Ενωτικό


 .


Πηγές: emathima,Πολύχρωμη τάξη, jele.gr
διαλυτικά
Διαλυτικά
διαλυτικά
Πηγές: emathima,Πολύχρωμη τάξη, jele.gr
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: