Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015

Υπολογιζω με πολλούς τρόπους μέχρι το 100. Εισαγωγή στην προπαίδεια

 

Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:
  • Προσθέτουν νοερά με δεκάδες και μονάδες ή με υπέρβαση της δεκάδας ή με τα διπλά αθροίσματα και να ελέγχουν με κάθετη πράξη
  • Συνθέτουν ένα διψήφιο αριθμό με ίδιους ή διαφορετικούς όρους
  • Κάνουν νοερά διαδοχικές προσθέσεις ίδιων όρων (εισαγωγή στην προπαίδεια)
  • Λύνουν προβλήματα.
πηγή: Μαθηματικά Β τάξη, βιβλίο δασκάλου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: