Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά μοτίβα

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B101/222/1618,5090/

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να:
  • Ανακαλύπτουν τον κανόνα σε απλά και σύνθετα γεωμετρικά μοτίβα
  •  Περιγράφουν τον κανόνα σε ένα γεωμετρικό μοτίβο 
  •  Κατασκευάζουν ένα γεωμετρικό μοτίβο με και χωρίς προϋποθέσεις 
  •  Συνεργάζονται σε ομάδες των δύο στην κατασκευή και επέκταση γεωμετρικών μοτίβων.
 πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου
 


  ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

http://www.abcya.com/patterns.htm
http://www.pbs.org/parents/education/math/games/preschool-kindergarten/pattern-matcher/
 
πηγές: Πολύχρωμη τάξη, emathima

Δεν υπάρχουν σχόλια: