Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με πρόσθεση ίδιων ή διαφορετικών αριθμών