Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

"Που λες, είδα ..."

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B105/714/4719,21328/
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Picture
Οι μουσικές της εξοχής Διαδραστικό παιχνίδι με τα “τον”-“των”
Picture
Ο πίνακας Διαδραστικό παιχνίδι με συνώνυμα, αντίθετα και επίθετα
Picture
Το όνειρο του άτακτου Διαδραστικό παιχνίδι με αντίθετες λέξεις και εκφράσεις επιθυμίας

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: