Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

Τι βιβλίο είναι αυτό;

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B105/714/4721,21330/
Στόχοι της ενότητας
  • Γνωριμία και εξοικείωση των μαθητών με το σχολικό λεξικό.
  • Αποτελεσματική αναζήτηση λέξεων στο λεξικό.
  • Διάκριση των ορισμών από τα παραδείγματα του λεξικού.
  • Δημιουργία ορισμών από τα παιδιά.
  • Κύρια και κοινά ουσιαστικά.
  • Αρσενικά ουσιαστικά σε -ος.
  • Δημιουργία προσωπικού λεξικού.
  • πηγή: Γλώσσα Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

πηγές:Τάξη αστεράτη, emathima,http://www.stintaxi.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: