Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τι λέει εκεί;

 

Στόχοι της ενότητας
  • Άντληση πληροφοριών από πινακίδες, ανακοινώσεις, μικρές αγγελίες, αφίσες.
  • Δημιουργία αφίσας και μικρής αγγελίας.
  • Εξοικείωση με τα ακρώνυμα.
  • Εξοικείωση με το οριστικό άρθρο.
  • Λέξεις με όμοια σύμφωνα.
  • Αρσενικά ουσιαστικά σε -ης.
  • πηγή: Γλώσσα Β τάξης, βιβλίο δασκάλου