Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2016

Λύνω σύνθετα προβλήματα

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B101/222/1618,5095/

Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να
  • Οργανώνουν πολλές πληροφορίες που δίνει ένα πρόβλημα (με χρήση πίνακα)
  • Κάνουν εκτίμηση πριν λύσουν το πρόβλημα
  • Κάνουν δίκαιη μοιρασιά, χρησιμοποιώντας την έκφραση “τόσα όσα”
  • Ελέγχουν τη λύση που έδωσαν σε ένα πρόβλημα
  • Εργάζονται σε ομάδες
πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Πηγή :Πολύχρωμη τάξη

Δεν υπάρχουν σχόλια: