Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016

Ποπό! Κόσμος που περνά!


http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B105/714/4722,21331/
Στόχοι της ενότητας
  • Περιγραφή προσώπου.
  • Απλές προτάσεις με υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο.
  • Δημιουργία αντίθετων λέξεων με αχώριστα μόρια.
  • Αντίθετες λέξεις.
  • Θηλυκά ουσιαστικά σε -α.
  • Συλλαβισμός.
  • Λεξιλόγιο για μέρη του σώματος και του προσώπου.
  • πηγή: Γλώσσα Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: