Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016

Μες το μουσείο

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B105/714/4723,21332/

Στόχοι της ενότητας
  • Άντληση πληροφορίας από λεζάντα.
  • Δημιουργία λεζάντας.
  • Περιγραφή αντικειμένου και χώρου.
  • Καλλιέργεια λεξιλογίου (χρώματα, σχήματα, τοπικά επιρρήματα, ηχοποίητες λέξεις).
  • Θηλυκά ουσιαστικά σε -η.
  • Γνωριμία με το αόριστο άρθρο.
  • Γνωριμία με τη λαογραφική παράδοση του τόπου μας.
  • πηγή: Γλώσσα Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: