Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016

Μοιράζομαι δίκαια με τους φίλους μου

 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B101/222/1620,5106/
Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:
  • Μοιράζουν δίκαια, είτε αφαιρώντας διαδοχικά ανά 1 είτε ανά 2, ανά 3 κτλ(η διαίρεση ως διαδοχική αφαίρεση) και να αναγνωρίζουν το σύμβολο :
  • Χρησιμοποιούν την προπαίδεια (διαδοχική πρόσθεση) ως στρατηγική επίλυσης προβλημάτων μερισμού.
  • Χρησιμοποιούν την επιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση και την αφαίρεση
  • Λύνουν προβλήματα που απαιτούν την χρήση προπαίδειας
  • Εργάζονται σε ομάδες τεσσάρων ατόμων
πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: