Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα κάνοντας κάθετη πρόσθεση με κρατούμενο

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B101/222/1621,5117/

Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:
  • Επαληθεύουν με τον κάθετο άβακα κάθετες προσθέσεις διψήφιων με μονοψήφιο ή διψήφιο με κρατούμενο.
  • Βρίσκουν το λάθος σε μία κάθετη πρόσθεση με κρατούμενο και το διορθώνουν.
  • Συμπληρώνουν τους αριθμούς που λείπουν σε μία κάθετη πρόσθεση με κρατούμενο.
  • Μετατρέπουν οριζόντιες προσθέσεις σε κάθετες.
  • Συνεργάζονται σε ομάδες των τεσσάρων.
πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

πηγές:Πολύχρωμη τάξη, emathima

Δεν υπάρχουν σχόλια: