Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

Αλληλογραφώ

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B105/714/4725,21334/

 Στόχοι της ενότητας
 • Ανάγνωση και κατανόηση επιστολών και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Γραπτή παραγωγή επιστολών και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Κατανόηση της λειτουργικότητας του πληθυντικού ευγενείας.
 • Ενεστώτας του ρήματος έχω.
 • Σύνθετες λέξεις : Κατανόηση του τρόπου σχηματισμού και παραγωγή.
 • Δάνειες λέξεις και χαρακτηριστικά τους.
 • πηγή: Γλώσσα Β τάξης, βιβλίο δασκάλου
   
  http://www.jele.gr/activity/b/language/glossaB054.swf

Δεν υπάρχουν σχόλια: