Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016

Λύνω σύνθετα προβλήματα

Oι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:
  • Οργανώνουν σε πίνακα τις πληροφορίες που τους δίνει ένα πρόβλημα.
  • Επαληθεύουν τη λύση που έδωσαν σε ένα πρόβλημα με άλλη στρατηγική (νοεροί υπολογισμοί ή κάθετη πράξη).
  • Διορθώνουν σύνθετο πρόβλημα και να το λύνουν.
  • Χρησιμοποιούν την ορολογία διπλάσιο, τριπλάσιο κτλ .
  • Συνεργάζονται σε ομάδες των τεσσάρων.
πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: