Κυριακή, 15 Μαΐου 2016

Εφημερίδες! Εφημερίδες!

 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B105/714/4728,21337/

Στόχοι της ενότητας
  • Εξοικείωση με τις εφημερίδες και το περιεχόμενό τους.
  • Αναζήτηση πληροφοριών σε εφημερίδα.
  • Βιβλιοπαρουσίαση.
  • Σχηματισμός και χρήση επιρρημάτων.
  • Κλίση ουδέτερων ουσιαστικών σε -ι και -ο
  • Διάκριση του -ω των ρημάτων και του -ο των ουσιαστικών.
  •