Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

Διαβάζω το ρολόι: Η ώρα "και μισή"

 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B101/222/1623,5133/

 Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να :
  • Αναγνωρίζουν τη θέση των δεικτών στο ρολόι όταν η ώρα είναι “ακριβώς” ή “και μισή”.
  • Μετακινούν κατάλληλα τους δείκτες (σε χάρτινο ρολόι) έτσι ώστε οι ώρες να δείχνουν “ακριβώς” ή “και μισή”.
  • Γράφουν χρησιμοποιώντας ψηφία την ώρα “ακριβώς” ή “και μισή”.
  • Υπολογίζουν χρονικές διάρκειες
  • Συνεργάζονται για την επίτευξη μιας δραστηριότητας
πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου
http://emathima.gr/wp-content/uploads/2014/03/a51290af0d0284cc83eb05386395159c.zip


Πηγή: emathima

Δεν υπάρχουν σχόλια: