Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

Ένα βιβλίο που σε ταξιδεύει

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B105/714/4729,21338/


 Στόχοι της ενότητας
 • Εξάσκηση και αναζήτηση πληροφοριών σε χάρτες και τουριστικούς οδηγούς.
 • Παραγωγή κειμένων που περιγράφουν τοποθεσίες.
 • Διάκριση θηλυκών ουσιαστικών σε -η από ουδέτερα ουσιαστικά σε -ι.
 • Κατανόηση άγνωστων λέξεων με βάση τα συμφραζόμενα τους.
 • Ουδέτερα ουσιαστικά σε -μα
 • Επαυξημένες προτάσεις.
 • πηγή: Γλώσσα Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

   http://www.jele.gr/activity/b/language/glossaB060.swf

  πηγή




Δεν υπάρχουν σχόλια: