Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

Ποιος είναι; Τι κάνει;

Στόχοι της ενότητας
  • Αναζήτηση πληροφοριών σε επίσημα έγγραφα.
  • Παρουσίαση της ταυτότητας κάποιου .
  • Παροχή πληροφοριών σε τρίτον
  • Παρατατικός χρόνος ρημάτων.
  • Τα επαγγέλματα.
  • Ρήματα που τελειώνουν σε -ωνω και -ευω.
  • πηγή: Γλώσσα Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: