Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2015

Βρίσκω το μισό και το διπλάσιο στους αριθμούς 0 - 100http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B101/222/1617,5087/
Στόχοι:
  • Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να βρίσκουν το μισό και το διπλάσιο διψήφιων αριθμών αναγνωρίζοντας την αξία των ψηφίων τους.
  •  Ερμηνεύουν την διαφορετική αξία ενός ψηφίου ανάλογα με τη θέση του (μονάδες, δεκάδες) 
  • Βρίσκουν το λάθος σε μία μαθηματική πρόταση και να το διορθώνουν
 πηγή: Μαθηματικά Β τάξη, βιβλίο δασκάλου 

Picture

Βρίσκω το διπλάσιο
Διαδραστικό παιχνίδι
[Πηγή: http://www.oswego.org/]

http://www.ictgames.com/rhoodbeyond10.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: