Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2015

Λύνω προβλήματα. Τα βήματα που ακολουθώ

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B101/222/1616,5076/
ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να αναπτύσσουν διαφορετικές στρατηγικές για την επίλυση προβλημάτων.
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:
  • Αξιοποιούν πληροφορίες ενός προβλήματος που δίνονται μέσα από μία εικόνα
  • Υπολογίζουν με εκτίμηση τη λύση ενός προβλήματος
  • Μοντελοποιούν τα δεδομένα ενός προβλήματος με πίνακα ή  σκίτσο
  • Επαληθεύουν την πράξη της πρόσθεσης με την αφαίρεση και αντίστροφα, χρησιμοποιώντας εποπτικό υλικό
  • Διαχειρίζονται την έννοια του περισσότερο ή λιγότερο
  • Συνεργάζονται με τον διπλανό τους για την επίτευξη μιας δραστηριότητας
πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου
Δεν υπάρχουν σχόλια: