Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015

Κατάλογος(Λίστα)

Στόχοι της ενότητας:
  • Κατανόηση της λειτουργικότητας ενός καταλόγου (λίστα).
  •  Παραγωγή γραπτού λόγου : δημιουργία καταλόγου (λίστας).
  •  Ταξινόμηση λέξεων με βάση σημασιολογικά κριτήρια.
  •  Αλφαβήτιση.
  •  Φωνολογική συνειδητοποίηση-επίγνωση: διάκριση ήχων.
 πηγή: Γλώσσα Β τάξης, βιβλίο δασκάλου
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B105/714/4713,21322/


Δεν υπάρχουν σχόλια: