Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Κόμικς

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B105/714/4712,21321/


. • Να διαβάζουμε κόμικς.
 • Να αλλάζουμε ένα διάλογο και να τον κάνουμε μικρή ιστορία.
 • Να αλλάζουμε ένα κείμενο και να το κάνουμε διάλογο.
 • Τους ήχους που γράφονται με δύο γράμματα.
 • Να γνωρίζουμε τα σύμφωνα που μπαίνουν στο τέλος των λέξεων.
 • Να ξεχωρίζουμε ποιες λέξεις δεν παίρνουν τόνο.
 • - See more at: http://emathisi.weebly.com/3sigmatauomicronnu-kappaomicronsigmamuomicron-tauomeganu-kappaomicronmuiotakappasigmaf.html#sthash.gqpUHAIW.dpuf
  Πηγές:Ο Ζωηρός μαθητής της Δευτέρας, Στην τάξη, Β΄Τάξη δημοτικού, emathisi

  Δεν υπάρχουν σχόλια: