Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

Βρίσκω την αξία των ψηφίων στους διψήφιους αριθμούς

Picture


ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Δεκαδικό σύστημα αρίθμησης: αξία θέσης ψηφίου/ σύγκριση, διάταξη διαχείριση διψήφιων αριθμών. Αναλυτικά, οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να: Κατασκευάζουν διψήφιους αριθμούς με προϋποθέσεις Φτιάχνουν αριθμητικές αλυσίδες ξεκινώντας από οποιαδήποτε αριθμό προσθέτοντας ή αφαιρώντας δεκάδα Κάνουν νοερούς υπολογισμούς Επιλύουν προβλήματα με περισσότερο ή λιγότερο Συνεργάζονται σε ομάδες για την επίτευξη μιας δραστηριότητας πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: